La medicina veterinària ha experimentat una revolució en els darrers anys, marcada per avanços significatius que busquen garantir la salut i el benestar dels nostres animals de companyia. Al Centre Veterinari Salou, ens enorgulleix formar part d’aquest canvi, adoptant i promocionant pràctiques més respectuoses i menys invasives. A continuació, explorarem deu àrees clau que estan transformant la manera com abordem la salut dels animals.

Àrees en plena transformació

Immunoteràpia

La immunoteràpia ha emergit com una opció innovadora en la medicina veterinària, oferint tractaments efectius per problemes com l’artrosi, al·lèrgies i fins i tot en la lluita contra certs tipus de càncers en animals. Aquesta pràctica busca estimular el sistema immune de les mascotes per combatre malalties i millorar la seva qualitat de vida.

Electroquimioteràpia

En casos de neoplàsies, especialment aquelles que requereixen tractaments agressius, s’ha introduït l’electroquimioteràpia com una alternativa efectiva. Aquesta tècnica ofereix una resposta positiva sense recórrer a cirurgies extremadament invasives, proporcionant als animals una opció més suau i amb resultats encoratjadors.

Avanços en el diagnòstic per imatges 

Les millores en les tècniques de diagnòstic per imatges, com la ressonància magnètica i la tomografia computada, permeten una avaluació més precisa de la salut animal. Desenvolupaments tecnològics ens possibiliten monitorar malalties i lesions de manera més efectiva, permetent diagnòstics precoços i precisos.

Intervencions de mínima invasió 

Els procediments diagnòstics i terapèutics han experimentat una transformació cap a intervencions de mínima invasió. Des d’esterilitzacions fins a procediments com artroscòpies, gastroscòpies i broncoscòpies, aquests mètodes redueixen l’agressivitat quirúrgica, permetent una millor recuperació i disminuint l’impacte en la salut dels animals.

Tractaments personalitzats 

La medicina personalitzada ha arribat a la veterinària, adaptant tractaments segons les necessitats individuals de cada animal. Fem servir informació genètica per determinar respostes més efectives a certs tractaments, garantint un enfocament únic i precís per a cada pacient. 

 

És el cas de la mutació del Gen MDR1 en el Border Collie, on la identificació de característiques genètiques específiques ens permet dissenyar estratègies terapèutiques personalitzades. Amb el Gen MDR1, per exemple, podem ajustar medicaments per evitar reaccions adverses en gossos afectats per aquesta mutació.

 

D’altra banda, tenim els marcadors tumorals que proporcionen informació crucial sobre la progressió i resposta al tractament del càncer en animals. Això ens permet adaptar la teràpia de manera més efectiva, maximitzant les possibilitats d’èxit i minimitzant els efectes secundaris.

Vacunes 

El desenvolupament de vacunes més eficaces i segures és essencial per prevenir malalties en animals. La recerca activa de vacunes, tant contra malalties emergents com per millorar les ja existents, asseguren una protecció integral, molt necessària, per als nostres animals de companyia.

Implants i pròtesis 

Els avanços en la fabricació d’implants i pròtesis han millorat la qualitat de vida de molts animals. Gràcies a la implementació de tecnologia 3D, es poden crear dispositius personalitzats, assegurant una adaptació perfecta a les necessitats individuals de cada animal.

Estudis immunològics de reaccions al·lèrgiques 

La medicina veterinària moderna s’ha enfocat a comprendre les reaccions al·lèrgiques en animals mitjançant estudis immunològics avançats. Gràcies a les analítiques sanguínies, podem identificar les possibles causes de les reaccions al·lèrgiques, tant alimentàries com ambientals. Aquesta informació permet implementar tractaments dessensibilitzadors personalitzats, millorant la qualitat de vida dels nostres amics peluts.

Nutrigenòmica i dietes específiques 

L’enfocament en dietes personalitzades segons les necessitats nutricionals i genètiques dels animals és un altre dels avanços claus dins el món veterinari. Mitjançant investigacions contínues, ens esforcem per comprendre la relació entre la nutrició i la salut a escala molecular, garantint una bona vida als animals de companyia que atenem, recomanant dietes específiques en funció de l’estat fisiològic del pacient.

Rehabilitació 

L’expansió de serveis de rehabilitació és fonamental per millorar la qualitat de vida dels animals amb discapacitats o lesions. Al Centre Veterinari Salou, apliquem teràpies físiques i de rehabilitació per millorar la mobilitat i la qualitat de vida, oferint una atenció completa que va més enllà del tractament convencional.

El Centre Veterinari Salou compromès amb la innovació i el respecte animal

Al Centre Veterinari Salou, acollim aquests avanços com a part de la nostra filosofia de proporcionar cures de qualitat i respectuoses amb la salut dels animals de companyia. El nostre equip jove està constantment immers en la recerca i la innovació, compromès amb la millora contínua per garantir que cada animal rebi el millor tractament possible.

 

Defensem una medicina veterinària que prioritza la salut i el benestar dels animals, adoptant pràctiques menys agressives i més respectuoses, sempre amb l’objectiu d’oferir un estàndard excepcional de cura animal.