Aproximadament als 5-8 mesos d’edat els gatets arriben a la maduresa sexual i són, per tant, capaços de portar a el món noves generacions de gatets. La majoria de la gent no està interessada en que els seus gats tinguin descendència, i són conscients que hi ha ja massa gats abandonats a la recerca de llar com per augmentar el seu nombre. L’esterilització o castració, que en el mascle consisteix en l’eliminació dels testicles (orquidectomía) i en la femella, en l’extirpació dels ovaris (ovariectomia) o dels ovaris i l’úter (ovariohisterectomia) evita les gestacions no desitjades, impedeix l’aparició de conductes desagradables associades a l’activitat sexual i minimitza el risc de patir determinades malalties.

TINC UN GATET … O ÉS UNA GATETA?

És sorprenent la quantitat d’errors que la gent comet pel que fa a el sexe dels gatets; així que si té vostè algun dubte, consulti al seu veterinari. No obstant això, el veterinari sempre examinarà a el gat abans de l’esterilització, així que potser es trobi que el seu encantadora “Blanquita” és en realitat un “Blanquito” igualment meravellós.

Per saber si el seu gatet és mascle o femella, levántele la cua i observi els seus genitals. En el mascle, aproximadament a un centímetre sota l’anus es troba l’obertura de l’prepuci i el sac escrotal immediatament sota; l’anus i el prepuci semblen dos petits cercles un sota l’altre. En la femella, la vulva és una petita esquerda vertical que gairebé arriba fins a l’anus, com la lletra i.

L’ESTERILItZACIÓ DE LA GATA

guarda-gatos-cvs

Anys enrere s’aconsellava que les gates parissin a l’mínim un cop abans de esterilitzar-; però això és absolutament innecessari i no comporta cap benefici per a l’animal. És preferible esterilitzar la gata abans que arribi a la maduresa sexual, ja que un cop la abast la gateta entrarà en el que anomenem “zel”. Els “gelosia” o cicles sexuals en la gata es solen repetir aproximadament cada tres setmanes- tot i que cada gata segueix la seva pauta particular- i es caracteritzen per miols veritablement escandalosos. Hi ha determinats fàrmacs que inhibeixen el cicle sexual de l’animal, però el risc que causin efectes adversos és bastant elevat, per la qual cosa no es recomana la seva administració continuada. Si no té interès a fer que el seu gateta criï, esterilícela i no només evitarà el comportament sexual i les ventrades no desitjades, també eliminarà el risc que en un futur l’animal desenvolupi malalties dels òrgans genitals que són molt comuns en les gates no esterilitzades.
L’esterilització consisteix en l’extirpació quirúrgica dels ovaris i l’úter sota anestèsia general. La incisió per a la cirurgia pot efectuar-se en un flanc oa la part central de l’abdomen després d’haver rasurat el pelatge de la zona. El seu veterinari li demanarà que la seva gata romangui en dejú des de la nit anterior a el dia de la intervenció.
Generalment l’animal podrà tornar a casa el mateix dia, i els punts es retiraran en un termini de 8 o 10 dies.

L’ESTERILITZACIÓ DEL GAT

Per evitar ventrades no desitjades és tan important esterilitzar als mascles com a les femelles. A més, els gats sencers (no castrats) no poden evitar el seu instint d’escapar de casa i vagabundejar, de ser agressius amb altres mascles, de lluitar i de marcar el territori amb orina, fins i tot dins de casa seva.

El comportament agressiu d’un mascle no castrat fa que corri molt més risc de contraure malalties infeccioses com la immunodeficiència felina (equivalent a la SIDA) i la leucèmia felina, ja que ambdues es transmeten per mossegada d’altres gats.

La castració suposa l’extirpació de tots dos testicles i necessita també anestèsia general (a l’igual que en les femelles seu veterinari li demanarà que el gat estigui en dejú des de la nit anterior per minimitzar el risc de complicacions). El normal és que el seu gatet torni a casa el mateix dia, i ja que la incisió de la pell és tan petita ni tan sols se li aplicaran punts.

muchos-gatos-cvs

CURES POSTOPERATPORIES

La recuperación del animal tras la intervención para esterilizarlo suele ser sorprendentemente rápida y lo normal es que al día siguiente su comportamiento sea prácticamente normal. Es preferible intentar limitar la actividad del animal durante uno o dos días para permitir favorecer la cicatrización de los tejidos internos. No obstante, si usted notara que su gato está más inactivo y apático, consulte a su veterinario. Consúltele también si el animal se lame o rasca en la zona de la sutura, pues podría ser necesario el uso de  un collar especialmente diseñado para evitar lesiones en la zona.

La recuperació de l’animal després de la intervenció per esterilitzar-sol ser sorprenentment ràpida i el normal és que a l’endemà el seu comportament sigui pràcticament normal. És preferible intentar limitar l’activitat de l’animal durant un o dos dies per permetre afavorir la cicatrització dels teixits interns. No obstant això, si vostè notés que el seu gat està més inactiu i apàtic, consulti al seu veterinari. Consúltele també si l’animal es llepa o grata a la zona de la sutura, ja que podria ser necessari l’ús d’un collaret especialment dissenyat per evitar lesions a la zona.

És important recordar que un cop el gat ha estat esterilitzat presenta major tendència a desenvolupar obesitat, de manera que haurà d’ajustar la quantitat de menjar que li subministra.

ENFOSQUIMENT DE CABELLS A LA ZONA DE LA INCISIÓ

En algunes races de gats la temperatura de la pell determina la coloració de l’pelatge que la cobreix (l’exemple més típic és el gat siamès). Això vol dir que quan alguna zona es rasura (per exemple per a l’operació d’esterilització) el nou pèl creixerà generalment més fosc que l’anterior, encara que sol ser temporal; quan el canvi estacional provoqui la caiguda de els cabells i el naixement de la nova aquest sol tornar a créixer amb el color que tenia anteriorment.

EDAT RECOMANADA PER A LA INTERVENCIÓ

El seu gatet o gateta podria esterilitzar a qualsevol edat, encara que el normal és que es faci entre els 4-6 mesos d’edat (encara que de vegades pot variar, però en qualsevol cas abans de l’any). En algunes ocasions es realitza la castració a edats més primerenques (2-3 mesos) – el que tampoc sembla tenir efectes adversos sobre l’animal.

Font: http://www.isfm-national-partners.net/gemfe/articulos/